Πώς μπορώ να κάνω κατασκήνωση στο κατασκηνωτικό κέντρο, για πόσο χρονικό διάστημα και ποιες εποχές;  Απάντηση

◊ Πόσο κοστίζει η κατασκήνωση στο κατασκηνωτικό κέντρο; Απάντηση

◊ Τι προσφέρει το κατασκηνωτικό κέντρο από υλικά κατασκήνωσης; Απάντηση

◊ Ποια υλικά πρέπει να φέρω μαζί μου; Απάντηση

◊ Πόσα άτομα μπορούν συνολικά να κατασκηνώσουν στο κατασκηνωτικό κέντρο; Απάντηση

◊ Πώς φτάνω στο κατασκηνωτικό κέντρο; Απάντηση

◊ Από το κατασκηνωτικό κέντρο πώς φτάνω στη θάλασσα για μπάνιο; Απάντηση

◊ Τις απαραίτητες προμήθειες (ψώνια) από πού και πώς μπορώ να τις κάνω; Απάντηση

 ◊ Στη γύρω περιοχή υπάρχουν μέρη για εκδρομές και πώς μπορώ να τις βρω; Απάντηση

◊ Ποιες είναι στην περιοχή οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, τα στοιχεία επικοινωνίας τους και τα πρόσωπα με τα οποία μπορώ να ζητήσω οποιουδήποτε είδους βοήθεια; Απάντηση

◊ Για τις περιπτώσεις ατυχημάτων, πυρκαϊάς, φυσικών καταστροφών κλπ., υπάρχει Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης; Απάντηση